4 triệu
VNĐ
 • Thanh toán 100%
 • GIA HẠN 1.5 TRIỆU / NĂM
 • Chưa bao gồm domain
 • MIỄN PHÍ MẪU THIẾT KẾ TRỊ GIÁ 2499K
 • TÀI NGUYÊN
 • 4 GB dung lượng
 • 40 GB băng thông
 • 1 tên miền chính
 • Tích hợp SSL
 • 1000 sản phẩm tối đa
 • Tốc độ hiển thị website dưới 3 giây
 • HỖ TRỢ
 • Chỉnh sửa demo 2 lần
 • Miễn phí trang Đang Xây Dựng
 • Nhập thông tin cơ bản
 • 10 đơn vị nhập liệu lần đầu
 • 3 banner thiết kế lần đầu
 • Hỗ trợ đổi màu chủ đạo miễn phí
 • Hỗ trợ đổi mẫu thiết kế miễn phí
 • Tối ưu hình ảnh trên website
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Hỗ trợ qua Email + Hotline
 • Hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng Megaon
 • Ẩn logo Megaon
 • QUẢN TRỊ SẢN PHẨM
 • CMS quản trị sản phẩm
 • Sửa nhanh sản phẩm
 • Công cụ quản lý đơn hàng
 • Công cụ quản lý khách hàng
 • Tùy chọn cho sản phẩm
 • Thuộc tính cho sản phẩm
 • Báo cáo / nhật ký hoạt động
 • Xuất dữ liệu ra Excel
 • THANH TOÁN / VẬN CHUYỂN
 • Quản lý các phương thức vận chuyển
 • Quản lý các phương thức thanh toán
 • Hỗ trợ chọn phương thức thanh toán
 • Hỗ trợ cài cổng giao nhận online
 • SEO
 • URL Thân thiện
 • Thẻ meta chung cho website
 • Thẻ meta cho từng sản phẩm
 • Thẻ tags cho từng sản phẩm
 • QUẢN TRỊ GIAO DIỆN
 • Giao diện tuỳ chỉnh bố cục
 • Các chức năng cơ bản
 • Hiển thị tốt trên tất cả thiết bị
 • QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN
 • Quản lý nhiều tài khoản quản trị
 • MARKETING
 • Mã giảm giá
 • Liên kết tiếp thị
 • Tích hợp MailChimp
 • Bàn giao tk Hosting hoặc Code: Tính phí
7 triệu
VNĐ
 • Thanh toán 100%
 • GIA HẠN 2 TRIỆU / NĂM
 • Chưa bao gồm domain
 • MIỄN PHÍ MẪU THIẾT KẾ TRỊ GIÁ 2499K
 • TÀI NGUYÊN
 • 10 GB dung lượng
 • 100 GB băng thông
 • 3 tên miền chính
 • Tích hợp SSL
 • 2000 sản phẩm tối đa
 • Tốc độ hiển thị website dưới 3 giây
 • HỖ TRỢ
 • Chỉnh sửa demo 4 lần
 • Miễn phí trang Đang Xây Dựng
 • Nhập thông tin cơ bản
 • 15 đơn vị nhập liệu lần đầu
 • 5 banner thiết kế lần đầu
 • Hỗ trợ đổi màu chủ đạo miễn phí
 • Hỗ trợ đổi mẫu thiết kế miễn phí
 • Tối ưu hình ảnh trên website
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Hỗ trợ qua Email + Hotline
 • Hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng Megaon
 • Ẩn logo Megaon
 • QUẢN TRỊ SẢN PHẨM
 • CMS quản trị sản phẩm
 • Sửa nhanh sản phẩm
 • Công cụ quản lý đơn hàng
 • Công cụ quản lý khách hàng
 • Tùy chọn cho sản phẩm
 • Thuộc tính cho sản phẩm
 • Báo cáo / nhật ký hoạt động
 • Xuất dữ liệu ra Excel
 • THANH TOÁN / VẬN CHUYỂN
 • Quản lý các phương thức vận chuyển
 • Quản lý các phương thức thanh toán
 • Hỗ trợ chọn phương thức thanh toán
 • Hỗ trợ cài cổng giao nhận online
 • SEO
 • URL Thân thiện
 • Thẻ meta chung cho website
 • Thẻ meta cho từng sản phẩm
 • Thẻ tags cho từng sản phẩm
 • QUẢN TRỊ GIAO DIỆN
 • Giao diện tuỳ chỉnh bố cục
 • Các chức năng cơ bản
 • Hiển thị tốt trên tất cả thiết bị
 • QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN
 • Quản lý nhiều tài khoản quản trị
 • MARKETING
 • Mã giảm giá
 • Liên kết tiếp thị
 • Tích hợp MailChimp
 • Bàn giao tk Hosting hoặc Code: Tính phí
Trên
20 triệu
 • Trên 20 triệu, thanh toán 2 đợt: 80% – 20%
 • GIA HẠN 3 TRIỆU / NĂM
 • Chưa bao gồm domain
 • THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU
 • TÀI NGUYÊN
 • 30 GB dung lượng
 • 500 GB băng thông
 • 5 tên miền chính
 • Tích hợp SSL
 • 6000 sản phẩm tối đa
 • Tốc độ hiển thị website dưới 3 giây
 • HỖ TRỢ
 • Chỉnh sửa demo 6 lần
 • Miễn phí trang Đang Xây Dựng
 • Nhập thông tin cơ bản
 • 20 đơn vị nhập liệu lần đầu
 • 10 banner thiết kế lần đầu
 • Hỗ trợ đổi màu chủ đạo miễn phí
 • Hỗ trợ đổi mẫu thiết kế miễn phí
 • Tối ưu hình ảnh trên website
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Hỗ trợ qua Email + Hotline
 • Hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng Megaon
 • Ẩn logo Megaon
 • QUẢN TRỊ SẢN PHẨM
 • CMS quản trị sản phẩm
 • Sửa nhanh sản phẩm
 • Công cụ quản lý đơn hàng
 • Công cụ quản lý khách hàng
 • Tùy chọn cho sản phẩm
 • Thuộc tính cho sản phẩm
 • Báo cáo / nhật ký hoạt động
 • Xuất dữ liệu ra Excel
 • THANH TOÁN / VẬN CHUYỂN
 • Quản lý các phương thức vận chuyển
 • Quản lý các phương thức thanh toán
 • Hỗ trợ chọn phương thức thanh toán
 • Hỗ trợ cài cổng giao nhận online
 • SEO
 • URL Thân thiện
 • Thẻ meta chung cho website
 • Thẻ meta cho từng sản phẩm
 • Thẻ tags cho từng sản phẩm
 • QUẢN TRỊ GIAO DIỆN
 • Giao diện tuỳ chỉnh bố cục
 • Các chức năng cơ bản
 • Hiển thị tốt trên tất cả thiết bị
 • QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN
 • Quản lý nhiều tài khoản quản trị
 • MARKETING
 • Mã giảm giá
 • Liên kết tiếp thị
 • Tích hợp MailChimp
 • Bàn giao tk Hosting hoặc Code: Miễn phí